Afvalwatersystemen van septische put tot IBA systeem

Waar gaat uw huishoudelijk afvalwater naartoe?

We produceren gemiddeld zo’n 150 liter afvalwater per persoon per dag. Bij de meeste woningen wordt dat huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in de openbare riolering geloosd om vervolgens gezuiverd te worden in grote rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Alleen zijn niet alle woningen in Vlaanderen op het openbaar rioleringsnetwerk of een grachtensysteem aangesloten… Zeker in landelijke gebieden en in weekendzones is dat maar al te vaak het geval.

Is er ook geen kleinschalige (openbare) waterzuiveringsinstallatie (KWZI) beschikbaar, dan kan bijvoorbeeld een Individuele Behandeling Afvalwater of IBA systeem soelaas bieden. Zo wordt het afvalwater namelijk ter plaatse gezuiverd om daarna gecontroleerd in de bodem te zijpelen.

Bij Decofix hebben we heel wat ervaring met het plaatsen van allerhande septische putten, infiltratriekratten en IBA systemen voor particuliere toepassingen. U mag dus gerust zijn dat uw afvalwatersystemen correct geïnstalleerd worden door een vakman met kennis van zaken.

Wij plaatsen allerhande septische putten

Voor het uitgraven van bestaande putten en het plaatsen van nieuwe regenwaterputten, bezinkputten, septische putten en particuliere waterzuiveringsinstallaties worden wij regelmatig gecontacteerd. De plaatsing van dergelijke putten is bij nieuwbouw en grondige renovaties immers verplicht en in vele andere gevallen noodzakelijk en dergelijke putten plaatsen, is net een van onze specialisaties.

Welke put(ten) u precies dient te plaatsen, hangt af van verschillende factoren. Enerzijds leggen gemeentes bepaalde verplichtingen op, anderzijds moet ook rekening worden gehouden met de benodigde capaciteit en beschikbare ruimte. Uiteraard komen we met plezier even bij u langs om de situatie te bekijken en u bij uw keuzes te adviseren.

Wij plaatsen trouwens zowel kunststoffen als betonnen putten en dat van verschillende fabrikanten. Zo kunnen we voor bijna elke toepassing een geschikte oplossing voorstellen.

Septische putten

Septische put

In sommige gemeenten is het verplicht om een septische put te plaatsen, ongeacht of uw woning aangesloten is op de openbare riolering. Zo’n septische put in beton of kunststof zal het afvalwater verdunnen en het ook in beperkte mate zuiveren.

De vaste bestanddelen in de put zullen een korst vormen. Die wordt vervolgens door anaerobe bacteriën (volgens het principe van een septische gisting) gedeeltelijk afgebroken en weer omgezet in vloeibare bestanddelen. Wanneer de bacteriën niet meer kunnen volgen, of afsterven, moet de put leeggepompt worden.

Of er enkel toiletwater of ook ander afvalwater in de put verzameld zal worden en ook het aantal bewoners zijn de voornaamste criteria om het benodigde volume van de septische put te bepalen.

Bezinkput / sterfput / verzinkput

Bij een septische put ligt de overloop 5 cm lager dan de inloop. Achter de septische put kan daardoor eventueel ook een bezinkput geplaatst worden.

In zo’n bezinkput zal vloeistof door kleine gaatjes in de tank in de omliggende aarde zijpelen. Wanneer de septische put niet kan uitmonden in een openbare riolering of in een gracht, zorgt een bezinkput zo meestal alsnog voor de nodige afvoer.

Gescheiden afvoer RWA en DWA

Om te vermijden dat regenwater het huishoudelijke afvalwater te veel zou verdunnen wat een optimale zuivering bemoeilijkt, bent u verplicht om uw DWA en RWA via aparte afvoerbuizen op de openbare riolering aan te sluiten. Enkel wanneer het afvalwater voldoende geconcentreerd is, kan het immers voldoende gezuiverd worden en vermeden worden dat oppervlaktewater bezoedeld wordt.

Heeft u nog geen gescheiden afvoerbuizen, dan kan u ook daarvoor bij Decofix uit Stekene terecht. Wij ontkoppelen bestaande afvoerbuizen en plaatsen een nieuwe gescheiden afvoer, helemaal conform de wettelijke richtlijnen.

IBA systeem plaatsen

Heeft u nog nooit van een IBA installatie gehoord en bent u niet helemaal zeker of u er zo eentje nodig heeft? U bent zeker niet alleen. Daarom beantwoorden we hieronder reeds de meest courante vragen. Een gedetailleerde toelichting en maatwerk advies bezorgen we u met plezier tijdens een vrijblijvend plaatsbezoek.

Wij kunnen immers diverse IBA systemen plaatsen. Zowel de klassieke IBA installaties met 3 tanks, maar ook compactere systemen met een enkele tank. Ook BENOR-gekeurde IBA systemen zijn mogelijk. Kortom, we kijken graag even samen met u welk systeem het best geschikt is voor uw toepassing.

Is een IBA systeem verplicht?

In Vlaanderen bent u verplicht om uw woning op de openbare riolering aan te sluiten als er riolering ligt. Dat is echter niet overal het geval. In landelijke gebieden en weekendzones bijvoorbeeld is er niet altijd een gracht of riolering beschikbaar.

Op sommige plaatsen zal de gemeente in zo’n geval een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) voorzien. Is ook die er niet of kan er niet op aangesloten worden, dan bent u meestal verplicht om zelf uw afvalwater te zuiveren. Voor bestaande woningen (gebouwd voor 01/08/1995) wordt doorgaans al een beperkte zuivering via een septische put toegelaten. Voor recentere woningen moet meestal een IBA systeem worden geplaatst.

Al zijn er ook gemeentes die zo’n individuele waterzuiveringsinstallatie ook verplichten terwijl de woning wél op de riolering aangesloten is. Dit gebeurt voornamelijk om het openbare rioolsysteem te ontlasten en wateroverlast te vermijden.

Kortom, u kan zich best even informeren bij uw lokale gemeentebestuur om heel zeker te zijn welke regels er precies gelden op uw perceel.

Welke waterstromen worden gezuiverd?

Een IBA systeem is erg geschikt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Dan omvat zowel het afvalwater uit toiletten (zwart water) als het overige afvalwater dat voorkomt uit normale huishoudelijke activiteiten (grijs water). Dat omvat onder meer het afvalwater uit de gootsteen, bad, vaatwas en wasmachine,…

Regenwater mag echter niet in de IBA installatie terecht komen. Dat zou het afvalwater te veel verdunnen waardoor het moeilijker gezuiverd kan worden. Geconcentreerd afvalwater levert een betere zuivering op.

Hoe gezonder en actiever de bacteriën, hoe beter de biologische waterzuivering. Agressieve chemicaliën, zeep, was- en schoonmaakproducten, medicatie en verdunners worden daarom best zo veel mogelijk uit het afvalwater geweerd.

Hoe werkt zo'n IBA systeem?

Er zijn verschillende IBA-systemen, maar de meeste baseren zich op hetzelfde principe waarbij het water gefaseerd gezuiverd wordt in 3 tanks. In de eerste tank vindt de voorbezinking plaats, in de tweede de beluchting en in de derde een nabezinking.

  1. Primaire zuivering (voorzuivering)
    De eerste fase omvat een mechanische zuivering waarbij afvalwater en bezinksel van elkaar gescheiden worden. Zand, gruis en andere vervuilers zakken door hun gewicht naar de bodem en het afvalwater zelf drijft bovenaan in de tank, klaar om in de volgende fase gezuiverd te worden.
  2. Secundaire zuivering (beluchting)
    In de 2e tank komt het afvalwater in contact met bacteriën. Waar en hoe dat precies gebeurt, hangt af van het gekozen systeem, maar de bacteriën hebben steeds dezelfde taak: de vervuilende deeltjes afbreken door ze letterlijk op te eten. Om de bacteriën levend en hongerig te houden, wordt er voortdurend zuurstof in deze tank gepompt via een beluchter.
  3. Tertiaire zuivering (nabezinking)
    Het biologische slib dat gevormd wordt door de bacteriën (secundair slib genoemd) zakt naar de bodem van de tank. Stikstof en fosfaat worden in deze fase uit het afvalwater verwijderd en het resultaat is proper water dat veilig in de omliggende bodem kan worden geloosd. Het water is niet drinkbaar (eventuele ziektekiemen kunnen niet verwijderd worden via dit biologisch proces), maar wel helder, proper en onschadelijk voor het milieu. U kan het gezuiverde water ook perfect opvangen en bijvoorbeeld gebruiken om de tuin te sproeien.

 

Hoe een IBA systeem onderhouden?

Een IBA installatie vergt quasi geen onderhoud. In sommige (maar niet alle) systemen moet u hoogstens op regelmatige tijdstippen wat extra bacteriën toevoegen. Daarvoor volstaat het om de juiste producten door het toilet te spoelen of rechtstreeks in de tank te strooien.

Een jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud waarbij alle filters en het waterpeil worden nagekeken en ook staalnames en wateranalyses worden uitgevoerd om de goede werking te controleren, is wel aangeraden.

Het prijskaartje?

De prijzen voor IBA systemen variëren sterk. Die worden namelijk bepaald door het materiaal waaruit de tanks gemaakt zijn (kunstof of beton), de capaciteit, de technologie enz… Ook de hoeveelheid grond die verzet moet worden, de toegankelijkheid, het volume en het gewicht zullen een invloed hebben op de plaatsingskosten.

Bij Decofix komen we hoe dan ook ter plaatse langs voor we een richtprijs geven. Zo kunnen we de situatie en uw noden correct inschatten en een richtprijs op maat van uw project voorstellen.

Hoe zit het met premies?

Organiseert de gemeente of de rioolbeheerder de zuivering van huishoudelijk afvalwater, dan betaalt u doorgaans een jaarlijkse individuele saneringsbijdrage of een eenmalige verhaalbelasting. Indien uw gemeente deze collectieve afvalwaterverwerking niet aanbiedt, vergeet u best niet om een vrijstelling van de afvalwatervergoeding of saneringsbijdrage aan te vragen.

U kan best ook even navragen of de gemeente eveneens lokale stimuleringsmaatregelen of subsidies aanbiedt voor de plaatsing van het IBA waterzuiveringssysteem. Of u ook in aanmerking komt voor premies en subsidies van andere organisaties voor de plaatsing van een IBA systeem kan u nakijken op Premiezoeker.be

Een regenput of IBA systeem plaatsen is specialistenwerk.

Wil u zeker zijn dat u de juiste keuzes maakt en een regenput, septische put of IBA installatie laat plaatsen met de juiste capaciteit? We komen vrijblijvend bij u langs om u over de mogelijkheden te adviseren een vrijblijvende prijsofferte te bezorgen voor het volledige project. Gewoon even contact opnemen volstaat om zo’n plaatsbezoek in regio Oost-Vlaanderen of het Waasland aan te vragen.

© 2015 Decofix

Scroll to Top