Regenwater recuperatie met alles erop en eraan

Wij plaatsen niet enkel de regenwaterput, maar volledige regenwater recuperatie systemen!

Moet of wil u een regenwaterput laten plaatsen in regio Waasland of Oost-Vlaanderen, dan is Decofix daarvoor zeker een interessante partner. Wij plaatsen immers heel wat regenwater recuperatie systemen en bieden daarbij volledige totaaloplossingen aan.

We plaatsen niet enkel de regenput, maar voeren ook alle nodige grondwerken en aansluitwerken en ook de plaatsing van de nodige filters in eigen beheer uit. We werken zelfs samen met enkele erkende loodgieters zodat we ook de binnenhuisaansluitingen voor u kunnen coördineren. U heeft dus slechts 1 contactpersoon om een volwaardig regenwater recuperatie systeem te plaatsen en aan te sluiten!

Is een regenput plaatsen verplicht en hoe zit het met de kostenbatenanalyse?

Volgens de verordening hemelwater & infiltratie van de Vlaamse Overheid is regenwaterherwinning en de plaatsing van een regenwaterput van minstens 5.000 liter verplicht bij alle her- en nieuwbouwprojecten aan eengezinswoningen met een oppervlakte groter dan 40 m².

Voor andere gebouwen geldt de verplichting als het dakoppervlak groter is dan 100 m². Daarbij moet het volume van de regenput als volgt berekend worden: 50 liter capaciteit per vierkante meter dakoppervlak.

Voor woningen met groendaken gelden echter andere regels.

Behalve de plaatsing van een regenwater recuperatie systeem is ook een vertraagde afvoer via infiltratie of waterbuffering in de meeste gemeenten verplicht. U informeert zich dus best bij uw lokale gemeentebestuur over de geldende regelgeving inzake het plaatsen van regenputten én de afvoer of infiltratie van overtollig regenwater en afvalwater.

Natuurlijk is de wettelijke verplichting de voornaamste reden om een regenwaterput te plaatsen, maar ook de praktische en financiële voordelen van regenwater recuperatie zijn niet te onderschatten!

  • regenwater hergebruiken is een milieubewuste keuze en helpt overstromingen voorkomen doordat het rioleringsstelsel ontlast wordt
  • leidingwater wordt steeds duurder. Door regenwater op te vangen en te hergebruiken bespaart u fors op de waterfactuur! De terugverdientijd van het volledige regenwaterrecuperatiesysteem is tegenwoordig veel korter dan velen vermoeden.
  • regenwater is zacht water dat doorgaans minder kalk bevat dan kraantjeswater. De levensduur van uw huishoudelijke toestellen zal aanzienlijk langer worden als u kalkarm water gebruikt en ook de was voelt opvallend zachter aan. Zacht water zal ook minder huidirritatie veroorzaken dan kalkhoudend leidingwater.

U kan het opgevangen regenwater gebruiken voor verschillende toepassingen: tuin irrigatie, buitenkraan (auto wassen bv), doorspoelen toiletten, wasmachine, enz…

Welke hemelwater werken wij voor u kunnen verzorgen?

Plaatsing van regenputten en regenwaterpompen

Meer weten over waterzuivering en regenwaterrecuperatie? U vindt bijkomende informatie in de Waterwegwijzer van de Vlaamse Overheid, op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij en bij uw lokale gemeente.

We plaatsen zowel kunststoffen als betonnen regenputten. Welk type het best geschikt is voor uw woning, bespreken we in detail met u tijdens een vrijblijvend plaatsbezoek. Dat geldt trouwens ook voor de benodigde capaciteit.

Gemiddeld zal een capaciteit van ongeveer 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte volstaan. Wij houden echter ook rekening met het geschatte verbruik om zeker te zijn dat de regenwaterput niet te groot of te klein is. Bij een te grote regenput zal het water onvoldoende ververst worden. Een te kleine regenput levert te weinig rendement op doordat er te vaak op (duur) leidingwater overgeschakeld moet worden.

Na een grondig overleg verzorgen we niet enkel de plaatsing van de regenwaterput, maar ook alle voorbereidende grond- en graafwerken en de installatie van alle bijhorende regenwaterpompen en filters.

Waterzuivering en regenwaterfilters

Het opgevangen regenwater wordt gezuiverd door een onderhoudsvriendelijk mechanisch systeem bestaande uit verschillende filters en zeven. Regelmatig bladeren en gruis uit de filters verwijderen, is voldoende om proper water te garanderen. Ook binnenshuis kunnen desgewenst enkele waterfilters geplaatst worden die het aangevoerde regenwater diepgaand zuiveren.

Infiltratiesystemen

In de meeste gemeenten is ook de plaatsing van infiltratiekratten verplicht. Dergelijke infiltratiekratten gaan overtollig regenwater gecontroleerd opvangen, bufferen en vertraagd in de omliggende bodem laten inzijpelen.

De plaatsing van infiltratie units wordt vooral verplicht om wateroverlast te voorkomen. Doordat we steeds dichter op elkaar bouwen en er meer dakoppervlakte is dat regenwater opvangt, kan de openbare riolering de grote watervolumes vaak niet meer slikken. Infiltratiekratten zullen de afvoer van hemelwater vertragen en zo wateroverlast, maar bijvoorbeeld ook verdroging van terreinen verhinderen.

Gescheiden afvoer regenwater & afvalwater

Ook voor de afvoer van regenwater en afvalwater naar de openbare riolering gelden er strenge regels. Huishoudelijk afvalwater en regenwater moeten namelijk gescheiden worden en via afzonderlijke afvoerbuizen op de openbare riolering aangesloten worden.

De voornaamste reden om een gescheiden afvoer te verplichten, bestaat erin dat het regenwater anders het afvalwater te veel zou verdunnen. Voor een optimale waterzuivering moet het afvalwater echter zo geconcentreerd mogelijk blijven. Indien het afvalwater niet voldoende gezuiverd kan worden, kan bovendien het oppervlaktewater bezoedeld worden.

Ook het plaatsen van gescheiden afvoerbuizen en het ontdubbelen van bestaande afvoerbuizen, kan u aan Decofix toevertrouwen.

Huishoudelijk afvalwater

Om huishoudelijk afvalwater op te vangen, te zuiveren en af te voeren, plaatsen we allerhande afvalwater systemen:

  • kunststoffen en betonnen septische putten / bezinkputten / sterfputten
  • afvalwaterzuivering via Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)
  • gescheiden afvoer RWA en DWA naar openbare riolering

Meer weten over regenwater recuperatie?

Meer weten over waterzuivering en regenwater recuperatie? U vindt bijkomende informatie in de Waterwegwijzer van de Vlaamse Overheid, op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij en bij uw lokale gemeente.

Graag een vrijblijvende prijsofferte?

Wil u een nieuwe regenput laten steken in regio Oost-Vlaanderen of ondervindt u problemen met de afvoer van regenwater en afvalwater? We komen met plezier even bij u langs om uw project te bespreken en een vrijblijvende prijsofferte op te maken. Laat u ons aub even weten wanneer u dat best past?

© 2015 Decofix

Scroll to Top